info: 605 070 170 

Regulamin szkoleń narciarskich i snowboardowych

organizowanych  przez Szkoła Narciarska KrynicaSKI

 

 

 • ZASADY OGÓLNE
  Za sporządzenie niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest trener narciarstwa  mgr Marcin Bialik  właściciel Szkoły Narciarskiej KrynicaSki

Szkolenia – rozumie się jako szkolenia narciarskie i snowboardowe

organizowane  przez  Szkoła Narciarska KrynicaSki

 • PRAWO UCZESTNICTWA

Narciarstwo to sport niebezpieczny i mogący być szkodliwy dla zdrowia, dlatego uczestnicy Szkolenia biorą w nich udział z własnej woli i na własną odpowiedzialność, a za ewentualne odniesione kontuzje lub uszkodzenia ciała powstałe podczas Szkolenia nie będą odpowiedzialnością obciążać prowadzących zajęcia instruktorów i właściciela SN KrynicaSki  Marcina Bialik.

W Szkoleniach mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni w dowolnym wieku w tym dzieci, ale w obecności rodziców/opiekunów. Stan zdrowia uczestników na to pozwala na uczestnictwo i nie istnieją u nich przeciwwskazania do brania udziału w szkoleniach narciarskich lub snowboardowych.

 • RODZAJE SZKOLEŃ NARCIARSKICH I SNOWBOARDOWYCH

a) Szkolenia indywidualne w trybie godzinowym

b) Szkolenia Grupowe w tym Warsztaty Carvingowe ,Smyki - narciarskie szkolenia dziecięce, Wyjazdowe Szkolenia do Maso Corto.

 • ZGŁOSZENIA I OPŁATY
  Uczestnicy Szkolenia mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w imprezie indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
   biuro@krynicaski.pl lub telefonicznie wstępnie tel. 605070170.

Indywidualna opłata na każde Szkolenia wynosi 70 zł za 55 minut dla jednej osoby, 90 złotych za godzinę dla dwóch osób, 120 złotych za godzinę dla trzech osób, 150 złotych za godzinę dla czterech lub więcej osób.

Opłata za Szkolenia dla uczestników SmyKi- narciarskie szkolenia dziecięce wynosi 555 zł za 5 dni od poniedziałku do piatku.

Dla uczestników Warsztatów Carvingowych wynosi 333 zł dla osób jeżdżących średnio, dobrze lub bardzo dobrze na nartach oraz dla osób początkujących i zawiera 14 godzin zajęć na śniegu, omówienie postępów w nauczanych technikach jazdy na nartach podczas wieczornej analizy wideo, link do filmów z odbytych zajęć Szkolenia.

Wpisanie na listę uczestników szkolenia grupowego WARSZTATY CARVINGOWE jest możliwe tylko po wpłynięciu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO umieszczonego na stronie krynicaski.pl.

Opłata za szkolenie jest regulowana pierwszego dnia przed zajęciami lub podczas wieczornej analizy.

W razie nie przybycia na szkolenie uczestnik ma obowiązek powiadomić do trzech dni przed szkoleniem organizatora.

Za odbyte szkolenie Uczestnik może otrzymać rachunek na przedstawione w formularzu zgłoszeniowym dane.

 • MIEJSCE PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenia odbywają się w Krynicy Zdrój na Słotwinach lub w Tyliczu w Masterski na stokach narciarskich przystosowanych do jazdy na nartach, sztucznie zaśnieżanych i oświetlonych, przygotowanych przez ratraki i zabezpieczonych przez ratowników GOPR oraz w miejscowości siemiechów w osrodku Jurasówka oraz w Maso Corto we Włoszech.

 • CZAS PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenia obywają się zgodnie z terminami znajdującymi się na stronie www.krynicaski.pl, ale organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia Szkolenia na inny termin ze względu na złe warunki pogodowe, po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych uczestników.

Szkolenia podczas wyjazdów na lodowiec do Maso CORTO, mogą nie odbyć się za względu na złe warunki pogodowe i nie działającą gondole. Odwołane zajęcia nie będą realizowane w późniejszym terminie, nie będą także zwracane kwoty wpłacone za apartamenty, skipass, szkolenie.

 • SPRZĘT I WYPOSAŻENIE
  Uczestnicy Szkolenia mogą nauczać się jazdy na nartach wskazanych przez uczestnika, jednak efektywność Szkolenia będzie bardziej widoczna na nartach taliowanych  tzw. carvingowych,  Zaleca się stosowanie kasków dla dorosłych, a dzieci i młodziez do 18 roku zycia obowiazkowo.

 • PRZEPISY DODATKOWE
  Rozgrywane w czasie Szkolenia przejazdy z pomiarem czasu, stanowią jedynie element metodyczny doskonalący elementy nauczane podczas Szkolenia i nie wymagają odrębnego regulaminu i zabezpieczeń jak przy zawodach narciarskich.

 • UBEZPIECZENIE

Uczestnikom Szkolenia w Krynicy zaleca się posiadanie ubezpieczeni NNW i OC z tytułu udziału w szkoleniach narciarskich lub zawodach narciarskich.

Uczestnicy SZKOLEŃ w MASO CORTO samodzielnie i obowiązkowo dokonują ubezpieczenia NNW i OC na swoje imię i nazwisko.

Za ewentualną szkodę wynikłą z udziału kursanta w Szkoleniach, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH PT. WARSZTATY CARVINGOWE LUB INDYWIDUALNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ SN KRYNICASKI

OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ KURSANTA Z POWYŻSZYM REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJĘ.

                                                                                                                                                                  mgr Marcin Bialik

 

Warsztaty Carvingowe

copyright by GRUPA MOVIMENTO

speed info: 605 070 170