tel. 605 070 170

 

Warsztaty dla trenujących kolarstwo dzieci i młodzieży

- regulamin -

Cena od 450 zł za uczestnika

 

 

 1. Cel- integracja grupy dzieci sympatyków jazdy na rowerze, nauka i doskonalenie techniki i taktyki oraz wytrzymałości podczas jazdy na rowerze, poznanie prostych czynności naprawczych rowera, poznanie tras rowerowych oraz terenów w pobliżu Tarnowa, Wojnicza oraz Velo Małopolska,

 

 1. Termin –  od 25 lipca poniedziałek do 29 lipca piątek 2022 roku.

 

 1. Miejsce – Tarnów, Zbylitowska Góra, Wierzchosławice, Zakliczyn, Isep, Marcinka, Kruk, Siemiechów – Jurasówka.

 

 1. Godziny – od 9:00 do 14:30

 

 1. Początek i koniec zajęć – Tarnów ul. Krakowska 279 a

 

 1. Prowadzący warsztaty - Marcin Bialik trener instruktor kolarstwa, mgr wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany.

 

 1. Liczba uczestników – 8 do 10

 

 1. Wymagany – sprawny rower, kask, plecaczek mały, peleryna deszczowa, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarza sportowego lub pisemnym oświadczeniem rodzica (na odwrocie),

 

 1. Program dzienny warsztatów kolarskich:

      9:00  – zbiórka uczestników Tarnów ul. Krakowska 279 a

      9:15 – 9:30 – gry i zabawy la i gimnastyczne na trawie teren płaski, przygotowanie do wyjazdu,

      9:30 – 13:30 – jazda w grupie na rowerze na dystansie około 33 km, w trakcie dwie przerwy odpoczynkowe z posiłkiem własnego lekkiego prowiantu lub pizzy, doskonalenie techniki jazdy w grupie, zmiany lidera, technika zjazdów i podjazdów, trasa drogami gruntowymi lub asfalty z minimalnym ruchem samochodowym, tempo jazdy około 20 km/ godzinę.

      13: 45 – powrót na krakowska 279a,

      14:00 – 14:30 – zajęcia z budowy i prostych czynności regulacyjno naprawczych rowera lub zajęcia taneczne

      14: 30 – zabawy la, piłka siatkowa, ćwiczenia równoważne i rozciągające, odebranie dzieci przez rodziców.

 

 1. Program tygodniowy warsztatów kolarskich:

Poniedziałek – przejazd na stadion w Zbylitowskiej Górze tam test duathlonowy oraz jazda wzdłuż Dunajca „OD MOSTU DO MOSTU”,

 

Wtorek – wyjazd na ognisko lub PIZZE do Wierzchosławic i kąpielisko J - Tarnów – Zbylitowska Zakrzów – Wojnicz – Las Wierzchosławicki –  powrót pod prąd do Tarnowa przez nowy stary most w Ostrowie.

 

Środa – spływ pontonami z Zakliczyna do Ispu – dojazd rowerami do Ispu tam zostawiamy rowery i busem jedziemy do Zakliczyna, wsiadamy na dwa pontony lub jeden i płyniemy do Ispu, potem powrót na rowerach przez Zbylitowska, tam lody U PINGWINKA.

 

Czwartek – Marcinka i Kruk zielonym szlakiem i czerwonym potem basen, lody, frytki – ODBIÓR DZIECI Z MARCINKI koło Parku Biegowego.

 

Piątek – Etap Królewski z podjazdem na stacje narciarska droga asfaltowa - Jurasówka Atrakcje Latem, Zjeżdżalnie wodne, ścianka wspinaczkowa nad wodą, ogólnie czad komando ALLELUJA, ODBIÓR DZIECI TAM OD 14.00 i wspólne jedzonko, powrót samochodem z rodzicem.

 

 1. Koszt uczestnictwa dziecka w warsztatach kolarskich – 450 zł zawiera opłaty za w/w atrakcje, opłatę dla wspomagającego wychowawcy wypoczynku  i prowadzącego jak starczy. Na powyższa kwotę zostanie wystawiona faktura VAT ZW po wcześniejszym zgłoszeniu u prowadzacego.

 

UWAGA !!!

Warsztaty kolarskie nie będą zgłaszane jako wypoczynek zbiorowy do kuratorium, nie będą w trakcie zapewniać wyżywienia, pomieszczeń socjalnych i toalet, prowadzący posiada ubezpieczenie OC PZU, uczestnikom zaleca się wykupienie ubezpieczeniem NNW PZU na czas warsztatów od 10:00 do 15:00 pod tym adresem Tel. 663 937 456.  W przypadku opadów deszczu warsztaty mogą być odwołane.

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

rodzica / opiekuna prawnego jako przedstawiciela ustawowego dla osoby poniżej 18 roku życia.

 

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………..…………………………….…………

                                                                    /imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/

 

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości  ……………..……nr ……………..……………………….

 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………….………

 

zamieszkały/zamieszkała w …………………………… ulica………………………….........................................

 

niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym

 

syna/córki/wychowanka/wychowanki ……………………………………………………………

                                                                                             /imię i nazwisko osoby nieletniej/

urodzonego/urodzonej dnia ……………………………………………………………………...

 

 

będąc świadomym ryzyka kontuzji i następstw wypadków na rowerze wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w imprezie pt. warsztaty dla trenujących kolarstwo dzieci i młodzieży w dniach od 29 lipca do 29 lipca 2022 r.

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w warsztatach kolarskich. Jednocześnie oświadczam, że moje niepełnoletnie dziecko uczestniczy w warsztatach wyłącznie na moją odpowiedzialność. Zapewnie mojemu dziecku przybycie i powrót na warsztaty. Przyjmuje do wiadomości i zgadzam się z tym że, Warsztaty kolarskie nie będą zgłaszane jako wypoczynek zbiorowy do kuratorium, nie będą w trakcie zapewniać wyżywienia, pomieszczeń socjalnych i toalet.

 

 

 

……………………………………………………………..

/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/

 

zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Warsztaty Kolarskie

Półkolonia rowerowa ze Szkółka Kolarską SOKÓŁ Tarnów 

- II TURNUS -  

25 do 29 lipca 

Warsztaty Kolarskie

Półkolonia rowerowa ze Szkółka Kolarską SOKÓŁ Tarnów 

 

 

DRUGI TURNUS  -  25 lipca do 29 lipca 

Warsztaty Kolarskie

Półkolonia rowerowa ze Szkółka Kolarską SOKÓŁ Tarnów 

 

 

DRUGI TURNUS  -  25 lipca do 29 lipca 

Warsztaty Kolarskie

Półkolonia rowerowa ze Szkółka Kolarską SOKÓŁ Tarnów 

 

 

DRUGI TURNUS  -  25 lipca do 29 lipca 

Prawa zastrzeżone KrynicaSKI